Thông báo Bảo Trì Server Hình Ảnh

#1
Server lưu trữ hình ảnh của VRX đang bảo trì, hiện tại các hình ảnh của Vrx đều không hiển thị. Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. BQT chúng tôi vẫn đang đợi phản hồi từ nhà cung cấp Flickr.BQT VRX
 
Top