Sâu bệnh Các Bác Giúp Quê Em

Lechien

Nông dân thời @
#1
Quê em mọi người trồng cây ớt vụ đông là cây chủ lực mà giờ nó bị bệnh rất nhiều . Mong các bác cho em xin liều thuốc để giúp đỡ mọi người
Trân trọng cảm ơi


 
#2
Bệnh do nấm Cercospora capsici gây ra.

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ

Khi cây bệnh không tưới nước từ trên xuống. Nếu có thể thì tỉa bỏ hết các lá bệnh và phun thuốc Copper B 75 WP, Score 250 WP, FOLPAN 50SC ... nồng độ 0,2 - 0,4%
 

Lechien

Nông dân thời @
#3
Bệnh do nấm Cercospora capsici gây ra.

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ

Khi cây bệnh không tưới nước từ trên xuống. Nếu có thể thì tỉa bỏ hết các lá bệnh và phun thuốc Copper B 75 WP, Score 250 WP, FOLPAN 50SC ... nồng độ 0,2 - 0,4%
Vâng cảm ơn bác nhiều .
 
Top