Hỏi - Đáp Em Ươm Mầm Cao Cứu Em Với

congchi

Nông dân thời @
#5
được, bạn đem ra chỗ nắng nhiều một chút vài ngày sau là khác hẳn
Của mình cũng y chang vậy, đem phơi năng từ khi mới nảy mầm. Được thời gian khúc trên to, khúc dưới vẫn bé, cây đổ chết hết
 
Top