Thủy canh Hỏi Về Thuỷ Canh Hồi Lưu

Hoàng Phúc

Vùng ngoại ô...
Chú cỏ dại hiểu lầm rồi, phản ứng điện hóa thường xảy ra giữa ion kim loại và kim loại khác, kiểu phản ứng oxy hóa-khử, chứ nó không có độc hại gì. Giờ chú lấy cái nồi bằng kim loại, xách mấy phân bón nông nghiệp trung vi lượng bón cây hòa nước để trong nồi đó, để một vài tháng sau nó cũng ăn mòn được nồi vậy, hoặc chú lấy muối biển hòa tan đổ vô nồi, sau một thời gian nó cũng ăn mòn được. Còn cây nó hút ion dinh dưỡng vô đâu phải cái ion đó nó trơ trơ ở dạng vô cơ đâu, nó còn phải thực hiện hàng tá phản ứng tổng hợp để tạo chất dinh dưỡng hữu cơ nữa, chẳng hạn N (NO3-) tham gia vào cấu trúc của protein, amino acid; P (PO43-) tham gia cấu tạo coenzyme; S (SO42-) tham gia cấu tạo vitamin; Mg (Mg2+) tham gia cấu tạo chất diệp lục; ... Cũng giống như người ăn muối NaCl vào, thì Na+ có chức năng riêng, Cl- có chức năng riêng. Xã hội giờ nhiều người thường hay cái gì có hại đều gán cho hóa học hết, nên lâu nay hóa học luôn phải chịu oan ức như vậy :Big Grin:
Thả vào thùng ddtc một cục kẽm có giảm được quá trình ăn mòn ko chú codai và mọi người?
 
Top