Guide Hướng Dẫn Tắt - Mở Chức Năng Thông Báo Từ Diễn Đàn

#21
Đối với các ACE muốn tắt thông báo email khi có tin nhắn - ta tắt trong phần Thiết lập - Chi tiết liên hệ. Anh Langkawi vào nhận hàngĐối với các ACE muốn tắt thông báo email khi theo dõi chủ đề - Do lúc trước các AC đã chọn chức năng email thông báo mà không để ý, ta sẽ thiết lập lại bằng cách tắt theo dõi. Sau đó bật lại và chọn theo hình dưới sẽ ok ! - Mời các khổ chủ vodanh04TTMHanoi - papillon vào nhận hàng ạ

JC
 
Top