Thổ canh Sử Dụng Đậu Tương Làm Phân Bón Hữu Cơ

papillon

Nông dân thích trồng rau
#24
Sản phẩm ủ EM luôn có tính axit, Sợ cây chết thì dùng vôi pha loãng ra trung hoà đi Lộc, nhưng đừng để pH quá 7, đạm bay hơi hết nha.
 

Nguyễn Văn Lộc

Nông dân thời @
#27
Em ủ dạng ẩm thôi k phải dạng nước vậy nên chắc em đo pH của 2 loại này rồi tính toán đưa về pH gần 7 quá
 

papillon

Nông dân thích trồng rau
#28
Nếu k phải dạng lỏng thì cứ bón xa gốc là OK, rác nhà bếp nhà tớ cũng vẫn làm thế.
 

papillon

Nông dân thích trồng rau
#30
Nếu trộn thì trộn thử mẻ nhỏ, trộn chung vào thùng nước để dễ đo pH và đều hơn, sau đó áp dụng tỷ lệ đó ra quy mô lớn hơn. Ra pH 6.5 là ngon rồi L.
 
Top