Thông báo Sinh Nhật Vườn Rau Xanh Lần Thứ 05 Vrx - Saigon.

Mai Van

Mơ một mảnh vườn....
Đọc bài trên, kéo xuống bài dưới cái em cừ ha ha . Ck quay ngang hỏi em: vk bị gì vậy.
Em bắt đền đó. Hjc hjc
Chọn ngày hay quá chừng, chắc chờ mình đi mới mần Sinh Nhật nà.... hic hic.
 
Top