Event Sinh Nhật Vườn Rau Xanh Lần Thứ 04 - Khu Vực Phía Nam.

Lanhuong77

Nông dân thích trồng rau

Huỳnh Khùng

Nông dân thích trồng rau
Giờ em mới nhớ rằng ...SN VRX mình không trang bị cái thùng loa kẹo kéo di dộng nhĩ...thấy bác Cỏ phát biểu nhưng chắc không ai nghe rõ...năm sau nếu nhà em còn bán kẹo kéo...em lôi theo mới được, để các cô chú phát biểu nghe rõ hơn, sau đó tới giờ ăn nhậu thì mình karaoke hát hò cho vui luôn nhĩ
 

Lanhuong77

Nông dân thích trồng rau
Giờ em mới nhớ rằng ...SN VRX mình không trang bị cái thùng loa kẹo kéo di dộng nhĩ...thấy bác Cỏ phát biểu nhưng chắc không ai nghe rõ...năm sau nếu nhà em còn bán kẹo kéo...em lôi theo mới được, để các cô chú phát biểu nghe rõ hơn, sau đó tới giờ ăn nhậu thì mình karaoke hát hò cho vui luôn nhĩ
Mấy cái đồ đó JC thiếu gì! tại muốn nói nhỏ nhỏ cho nó tình củm!
 
Top