Event " Thôi Nôi" Vườn Rau Xanh.

hongscb

Nông dân thứ thiệt
Thành viên BQT
Trở mình thì không mỏi chân.
Điều tốt người ta làm luôn nhìn với ánh mắt hình viên đạn thì lãnh nhận làm người không tâm.
Rõ khổ!
Ánh mắt hình viên đạn em nhìn thấy đâu đó , là dành cho người không có tâm . :happily:
 
Top