D.I.Y Trồng Dưa Lưới

metitrongrau

Nông dân thời @
Hôm trước xuống giống vào ngay mấy ngày trời mưa bão cây con dưa lưới của e tèo hết r. Hạt của e từ năm kia để tủ lạnh mà vẫn nở đều. Giờ k biết mua hạt ở đâu.
 
Quá hay - Tôi trồng 100% thủy canh. Sau 4 lần cây cao cây thấp. Đo nồng độ cả ngày và cuối cùng là tèo hết. Chán toàn tập
Vậy phải làm sao. Hay cứ phải đất phải bán thủy canh mới dc.??
 
Top