Vườn rau @ Vườn Còi Nhà Lee...

Jackup

Nông dân thời @
Loa loa... nhà mình ơi, có ai đi trên cung đường Ngã tư sở - Hoàng Quốc Việt ko ship giúp mớ cành hồng với. Trân trọng cản ơn:Cute Smiley62:
Có bạn Grab Delivery chị ơi. Chỉ cần có địa chỉ và thời gian, em gọi bạn ấy cho.
 
Top